آیا خلاقیت و ابتکار می‌تواند پلی برای رسیدن به موفقیت باشد؟

تفکر و خلاقیت
Rate this post

در رفتار و گفتار همه افراد مواردی به چشم می آید که از اندیشه و تفکر فردی شخص و خلاقیت و ابتکار او سرچشمه گرفته است. گاه این تصمیم گیری و انجام کار مثبت است و گاه اندیشه‌ای منفی و مخرب دارد. جنگ میان دو ملت ، بمباران شیمیایی ، بمباران‌های هوایی ، سفر به کرات دیگر ، زندگی و ادامه حیات در فضا ، همه و همه افکار سازنده و یا مخربی بوده اند که برای اولین بار از صافی ذهن تصمیم گیرنده آن گذشته است و سپس برای مرحله اجرا آماده و مهیا گردیده است.

بیشتر بخوانید: پرتاب بر سکوی موفقیت با مثبت اندیشی و داشتن تفکر مثبت

در خلاقیت و ابتکار بسیار ساده و پیش پا افتاده است که همه ما در تنگناهای کاری دست به تخیل سازنده زده ایم اما خلاقیت و ابتکار در شرایطی که ما را به هدف نهایی رهنمون سازد نیاز به تربیت دارد. ایجاد کردن یک چیز جدید شرایط خاص و مراتبی دارد که باید آنرا جزء برنامه کاری قرار دهیم. شما که تلاش می کنید به سکوی موفقیت و آرامش درونی دست پیدا کنید به اطلاعات فراوانی نیازمند هستید. اگر چه برای تولید و ایجاد اثر جدید با تفکر جدید نیاز به اطلاعات ندارید ولی رسیدن به خلاقیت و ابتکار نیاز به شناخت مراحل تفکری و تجسمی در آن موضوع که قصد تولید آن را داریم دارد که موارد آورده شده در زیر بیانگر آن می باشند .

 • تشخیص مسائل موجود
 • قدرت ایده سازی
 • نیروی ابتکار
 •  انعطاف پذیری
 • ظرفیت انتقاد پذیری
 • خود باوری

ایمان به اینکه توانایی و هوش شما می تواند جوابگوی تفکر خلاق شما باشد و مراحل تفکر تا اجراء را به خوبی عهده دار شوید مرحله نخست می باشد. در همه حال انعطاف پذیر باشید ، انتقاد سازنده موثر است و انتقاد ناسالم نیز صحت تفکر یا اشتباه ما را آشکار می سازد. تجزیه و تحلیل مسائلی که می خواهید برایش راهکارهای جدید ارائه دهید نیز موثر است. عوامل دیگری چون عوامل فیزیکی ، عقلانی، عاطفی شما جهت ارائه طرح‌های خلاق هم موثر است.

عوامل فیزیکی : چون حواس پنج گانه که لحظه ای از آن دور نیستیم بسیار مفید و سازنده است از طریق بینایی، شنوایی ، چشایی ، بویایی و حس لامسه می توان به شرایط مطلوب دست یافت به طریقی که هریک از اعضاء با محرکهای حسی تحریک شده و موجب تقویت یاخته های عصبی در مغز می گردند.

عوامل عقلانی : دومین عامل در ایجاد خلاقیت و ابتکار است چنانچه شما عاقلانه با قضایا روبرو شوید و جرأت ارائه طرح‌های خویش را داشته باشید و از اینکه مورد تمسخر یا تحقیر دیگران قرار بگیرید ، نهراسید. شاید این نکته را بتوان اینگونه مطرح ساخت که با واقعیت ها بدون هراس روبرو شوید. می توانید از دیگران نیز بیاموزید که طرح شما کامل نیست و باید مراحل تکامل را بپیماید از این رو نیروی عقل بسیار در رویارویی و ارائه طرح‌ها برای فرد خلاق الزامیست.

عوامل عاطفی : عاطفه و احساس نیز داشتن خلاقیت و ابتکار در کار را سرعت می بخشد. افراد عاطفی و مسئولیت پذیر تلاش می کنند و در بهره جویی از احساس برای پیشبرد اهداف خلاقانه مهم است که احساس و عواطف دخیل باشند.در این زمینه شما می توانید چون گذشته مشق کنید . مشق خلاقیت، بی اشک تاکنون خلاق بوده اید.

چگونه و در چه شرایطی خلاقیت و ابتکار داشتید و از آن استفاده کرده‌اید را من مطلع نیستم ولی شاید یک تابلو و اثری را خلق کرده اید ، بنیانگذار شیوه و روش یا کاری هستید. بعضی از ملزومات خانه را توسط ابزار دور ریز و بی ارزش ساخته یا جایگزین اصل آن نموده اید.

بیشتر بخوانید: داشتن برنامه ریزی دقیق و منظم برای رسیدن به موفقیت

به مثال دیگری توجه کنید. دزدی تمام فکر و خلاقیت خود را در شرایط سخت برای رسیدن به هدف خود فعال ساخته و سراغ راهکار جدید می گردد تا برایش دست یابی به هدف را مهیا سازد و نتیجه دلخواه را بدست آورد. در این راستا هر چیزی ممکن است جزء ابزار کار او قرار گیرد. سلاح گرم یا سرد ، شرایط مکانی و زمانی ، ابتکار و ساختن وسیله ای که راه را برایش امکان پذیر نماید. بنابر این او نیز با خلاقیت و ابتکار پیش رفته است اما الگوی حرکت و عمل او منفی بوده و نتیجه نیز منفی خواهد بود.

تمام کاشفین ، مخترعین نیز اینگونه بوده اند. ایده هایشان را به دیگران انتقال می‌دادند و مورد تمسخر قرار می گرفتند ، از دیگران طرد می‌شدند ، دیوانه و مجنون نام می گرفتند و در پایان با مقاومت و پایداری ایده ها را به ثبت می رساندند.

عواملی زیر جزء آفت اصلی خلاقیت و ابتکار و نو آوریست :

 • تکرار
 • تکبر و خودبینی
 • گوشه گیری و خود محوری
 • عدم مطالعه علم روز
 • انگیزه های مخرب و ناسالم

بار کج هرگز به منزل نمی‌رسد و هر آنچه از روی قصد و نیت و قرب و به نیکی انجام گیرد خود دارای انرژی بسیار مثبت و سازنده است . که در پیشبرد کار موثر می باشد .گریز از تکرار ، خودبینی ، خود محوری نیز عامل رشد و ترقی افکار ماست. افت های درونی خود را خارج ساخته و بیش از هر چیز به نیت خیر اعمالی را در نظر بیاوریم خواه این عمل بر سود و نفع مادی ما اضافه کند یا برعکس .

Rate this post
۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب علی

بدون دیدگاه

logo-samandehi