همکاری با ما

با توجه به سیاست در نظر گرفته شده برای سایت گوگلز در نظر است نسبت به جذب همکار اقدام نماییم . جهت تحقق این موضوع از بین افراد واجد شرایط نفراتی بصورت پروژه ای جذب خواهند شد . عزیزانی که تمایل به همکاری با ما را دارند نسبت به تکمیل فرم اقدام تا بعد از بررسی سوابق با آنها تماس گرفته شود.

شرحی از تخصص و رزومه کاری

logo-samandehi